restaurant tresor calafat

restaurant tresor calafat

mall ElectroputereParc-Craiova

mall ElectroputereParc-Craiova

sâmbătă, 14 septembrie 2013

Carte frumoasa, cinste cui te-a scris - ,,CALAFAT şi oamenii săi", de Alexandru PARVAN, o carte -document pentru trecut, prezent si posterioritate .

Calafat si oamenii sai,de Alexandru Parvan
Sub semnătura lui Alexandru Pârvan, fost director al Muzeului de Artă „Palatul Marincu“ din Calafat, recent a apărut o carte-document despre istoria oraşului şi a personalităţilor oraşului de la Dunăre, „CALAFAT şi
După o muncă şi documentare riguroase timp de un deceniu, Alexandru Pârvan a scris această poveste frumoasă despre „CALAFAT şi oamenii săi“, un tom care va deveni de referinţă pentru istoria portului de la Dunăre. O asemenea lucrare nu-i lesne de redactat şi, ţinând cont de informaţiile cuprinse, s-ar cuveni să nu lipsească din biblioteca locuitorilor oraşului, şi nu numai. Odată cu finalizarea podului peste Dunăre, la Vidin, Calafatul - „acest vesel port de provincie“, cum l-a catalogat Nicolae Iorga prin 1918 - va fi reintrodus în circuitul marilor drumuri comerciale europene şi-i va facilita un nou avânt. Păcat că tirajul acestei cărţi o face destul de greu de procurat.
Autorul, Alexandru Pârvan, a declarat pentru GdS: „Sunt bucuros că am reuşit, în sfârşit, să public cartea. Am început documentarea prin 2003, la sugestia poetului Mihai Duţescu. Am scris, am tot scris, am adunat documente, am «plagiat» din alte lucrări, dar am şi multe intervenţii personale. Şi aşa am ajuns la 600 de pagini! Este primul volum despre Calafat în care sunt prezentate şi personalităţile municipiului nostru. La un moment dat, din varii motive, am abandonat ideea de a o publica, dar am reuşit acum, în această vară, să obţin sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului Local Calafat şi am tipărit-o. Deja mă gândesc la o a doua ediţie...“.
Parcurgând paginile cărţii, regăsim imagini cu parfum de epocă, veritabile „bucăţi“ de istorie, zugrăvite cu îndemânare şi bazate pe documente şi articole ale vremii. Era cunoscută istoria unui oltean celebru din Calafat, Gică Popescu, ajuns „rege“ la Barcelona şi care a primit din mâna regelui Spaniei, Juan Carlos I, Cupa Regelui Spaniei (1997), dar poate că este mai puţin cunoscut, pentru unii, amănuntul că soţia mareşalului Ion Antonescu, Maria, este originară din Calafat, unde s-a născut în 1892, sau că în martie 1921 un grup de cetăţeni din Calafat şi din împrejurimi a înaintat un memoriu la Ministerul de Interne în vederea înfiinţării unui judeţ cu reşedinţa în Calafat. Argumentele petiţionarilor: „Oraşul Calafat, al cărui nume ocupă în istoria ţării pagini glorioase, Calafatul de care este şi va rămâne pentru totdeauna legat numele primului şi marelui nostru Rege Carol I, care a proclamat în faţa lumei întregi neatârnarea ţării noastre, Calafatul, unde a înfruntat obuzele ce cădeau în preajma Majestăţii Sale, cu care prilej a rostit marele Căpitan oştenilor săi cuvintele istorice: «Asta-i muzica ce-mi place», îşi cere astăzi dreptul la o nouă viaţă...“. Acesta-i Calafatul, iar istoria sa bogată o găsiţi în cartea lui Al. Pârvan.
oamenii săi“, o lucrare cuprinzătoare, de 642 de pagini, cu ilustraţii alb-negru. Apărut la Editura Autograf MJM Craiova (director: Jean Băileşteanu) şi cu sprijinul financiar al Primăriei Calafat şi al consiliului local, volumul poate fi considerat complet deoarece cuprinde nu numai istoria oraşului, ci şi, în premieră, biografiile personalităţilor originare din această străveche vatră românească, interviuri cu aceştia ş.a.m.d. O monografie despre Calafat a apărut înainte de evenimentele din decembrie 1989 (prima ediţie), ediţia a II-a fiind publicată după 1990. Autorii acesteia sunt Vasile Petrişor şi Lelius Mândroiu, dar cele două ediţii ale acestei monografii nu cuprind istoria personalităţilor din Calafat.
Sursa: Gazeta de Sud

Un comentariu: