restaurant tresor calafat

restaurant tresor calafat

mall ElectroputereParc-Craiova

mall ElectroputereParc-Craiova

marți, 29 octombrie 2013

Sedinta ordinara a Consiliului Local Calafat, joi 31.10.2013-ora 18.00.VEZI AICI punctele de pe ordinea de zi :

Consiliul Local Calafat
Art.1.- Se convoaca Consiliul local al municipiului Calafat, judetul Dolj, in sedinta ordinara la data de 31.10.2013, orele 18,00.
Art.2.-Sedinta va avea loc in sala mica a Casei de Cultura a Municipiului Calafat, cu urmatoarea ordine de zi :
1).-Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier al domnului Stefan Constantin Daniel si se declara vacant acest mandat; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
2).-Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier local; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
3).-Proiect de hotarare privind numirea unui consilier local membru intro comisie de specialitate a consiliului local ; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
4).-Proiect de hotarare privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
5).-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local pe anul 2013; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
6).-Proiect de hotarare privind aprobarea virarii de credite intre obiectivele din lista de investitii pe anul 2013; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
7).-Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind unele obiective de investitii; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
8).-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii-sectiunea sanatate; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
9).-Proiect de hotarare privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii-sectiunea APIA; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
10).-Proiect de hotarare privind darea in folosinta prin atribuire directa a terenului in suprafata de 1.000 mp. situat in municipiul Calafat, pe malul fluviului Dunarea, in zona Popasului turistic Bascov, judetul Dolj; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
11).-Proiect de hotarare privind darea in folosinta prin atribuire directa a terenului in suprafata de 1.000 mp. situat in municipiul Calafat, pe malul fluviului Dunarea, in zona Popasului turistic Bascov, judetul Dolj; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel
12).-Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al municipiului Calafat pentru terenuri; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
13).-Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei documentatii cadastrale pentru un imobil-teren; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
14).-Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui raport de evaluare pentru un umobil (teren); initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
15).-Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Calafat; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
16).-Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unei documantatii cadastrale pentru un imobil-teren; initiator primar ec. Guta Mircea Marinel;
17).-Proiect de hotarare pentru reglementarea unor aspecte privind acordarea unui ajutor de urgenta; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
18).-Proiect de hotarare privind initierea infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata cu asociat municipiul Calafat; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
19).-Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C.Compania de Apa Oltenia S.A. pentru participarea la lucrarile adunarii din data de 15.11.2013; initiator primar ec.Guta Mircea Marinel;
20).-Interpelari si diverse. La acest punct nu se adopta hotarari.
Art.3.-Secretarul municipiului Calafat va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

preluare ZdC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu